Pályázatok


A Magyarország Kormánya 1041/2018. (II. 13.) sz. határozatának végrehajtására az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogató nevében eljáró Emberi Erőforrások Támogatáskezelő, mint lebonyolító az EGYH-KCP-18-P-0054-es azonosító számú 2018. 05. 17-én kiadott támogatói okiratban meghatározott feltételek mellett anyagi támogatást nyújtott a Tiszántúli Református Egyházkerület, mint kedvezményezett részére „fejlesztés és működési célú támogatás” címen, a támogatói okirat 1.3. pontjában meghatározott támogatási célok megvalósítására. Ezen támogatási cél az Újfehértói Református Egyházközség templomának nyílászáró cseréje, a „Műemlék ingatlan felújítás” támogatási cél megvalósítása.
A kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába – a támogató előzetes tájékoztatása után – közreműködőként a Megbízót vonta be a Támogatói Okirat 3.6. pontja alapján. Az Újfehértói Református Egyházközség, mint közreműködő Megbízó a Tiszántúli Református Egyházkerülettel, mint kedvezményezettel közreműködői szerződést kötött a fent meghatározott szakmai feladat megvalósítására.

Az Újfehértói Református Egyházközség az EGYH-KCP-18-P-0054 projekteben, „Egyházi hitéleti, közösségépítő programok” támogatási célra támogatást nyert.