Vakációs gyermekbibliahét 2016


csoportkép 2016 kicsi

És áldás leszel!

Július utolsó hetében nyolcadik alakommal rendezte meg az újfehértói református gyülekezet gyermek bibliatáborát. Az idén Ábrahám történeteiben mélyülhettek el a gyermekek. A naponta 100-120 gyermek korcsoportokra bontava figyelte az ige üzenetét, amelyben a 4000 éves történet arról beszélt, hogy akiknek az életében van elhívás, cél és értelem, akik átélik a küldetés kötelezettségét és nagyságát, azoknak életében ott van Ábrahám ösvénye, akiben elkészítette Isten a világ megváltójának, Jézus Krisztusnak is az érkezését.

Megtanulták, hogy Isten a hívő ember számára mindennél fontosabb. Kedvesek és drágák az Ő ajándékai, amelyek naponként hálára kell, hogy indítsanak bennünket, de az ajándékoknál jobban kell szeretni az Ajándékozót, ahogyan azt Ábrahám is tette.

Ábrahám úgy volt áldás, hogy megáldattak benne a föld minden nemzettségei. Mi is csak úgy lehetünk áldássá, ha magunkban hordozzuk Krisztust.

Köszönet a negyven segítő munkájáért és a gyülekezet adományozó szeretetéért.

Baracsi István lelkipásztor