Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Már nem tart soká

„Legyetek tehát ti is türelemmel, és erõsítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van" (Jak 5,8).

Az Énekek Énekének utolsó mondatai között ez áll: „Siess hozzám, szerelmesem", a Jelenések könyvének záró szavai között pedig ezt olvassuk: „A Szellem és a menyasszony így szól: »Jöjj!«; a Võlegény pedig így válaszol: »Bizony, hamar eljövök!«". A szeretet vágyakozik az Úr dicsõséges megjelenésére, és örül a drága ígéretnek: „Az Úr eljövetele közel van!" Ez megerõsíti szívünket, míg a várakozás ideje tart. Ezen az ablakon reménységgel nézhetünk ki.

Ezen a szent „achát ablak"-on át fényáradat özönlik a jelenbe, és késszé tesz a munkára, képessé a szenvedések elviselésére. Megpróbáltatunk? A küszöbön álló öröm intsen türelemre. Kifáradtunk, mert vetettünk, de nem arathatunk? Fogadjuk meg Igénk bátorítását és legyünk türelemmel! Kísértések környékeznek, és már-már meginog a szívünk? Legyünk bizakodók, az Úr hamarosan eljön, és azt üzeni: „eresítsétek meg szíveteket!" Legyetek határozottak, szilárdak, rendíthetetlenek, állhatatosak, „buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában" (1Kor 15,58). Nemsokára meghalljátok a Királyunk jövetelét jelzõ ezüstkürtök szavát. Semmit se féljetek! Tartsátok a bástyákat, mert Õ jön. Már a mai napon is megérkezhet.


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu