Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Szabadító

„Õ szabadítja meg népét bûneibõl" (Mt 1,21).

Uram, szabadíts meg bûneimbõl! Az Úr Jézus neve bátorít fel arra, hogy így merészeljek imádkozni. Ments meg korábbi bûneimtõl, hogv ne legyek egyiknek se a rabja. Szabadíts meg kedélyhullámzásaim bûnétõl, hogy ne legyek gyengeségeim rabszolgája. Szabadíts meg az állandóan szemem elõtt folyó bûnöktõl, hogy ne szûnjek meg utálni azokat. Szabadíts meg rejtett bûneimtõl, amelyeket még nem is ismerek fel, mivel nincs bennem elég világosság. Szabadíts meg a hirtelenül és váratlanul rám törõ bûnöktõl, ne engedd, hogy a nagy hevességgel feltámadt kísértések magukkal ragadjanak. Óvj meg Uram minden bûntõl. Ne engedd, hogy bármiféle vétek eluralkodhassék rajtam.

Egyedül Te teheted ezt meg. Én képtelen vagyok lerázni belsõ láncaimat, legyõzni természeti emberemet. Te ismered a kísértést, hiszen Te magad is megkísérttettél. Te ismered a bûnt, hiszen elhordoztad annak terhét. Te tudsz egyedül nekem segíteni a kísértés órájában. Te meg tudsz óvni, hogy ne vétkezzem, és Te vagy egyedül segítségem, ha már megtörtént a baj. Már a neved is prófécia volt arról, hogy Te leszel a Szabadító. Kérlek, add, hogy megtapasztalhassam a mai napon is, hogy ez így igaz. Add, hogy ne engedjek az indulatnak, a büszkeségnek, a csüggedésnek vagy bármilyen más gonoszságnak. Szabadíts meg engem, hogy szentül élhessek, és neved megdicsõítessék bennem! Ámen.


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu