Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Hûséges és hasznos

„Jól látom a hûségeseket az országban, õk velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem" (Zsolt 101,6).

Ha Dávid a hûségeseket kereste, biztosak lehetünk abban, hogy Dávid Fia ugyanígy gondolkodik. Krisztus hûséges embereket keres, hogy elõsegítse, bátorítsa és megjutalmazza õket. Ne gondolja senki, aki igazán hûséges, hogy az Úr megfeledkezik róla, sõt, a Király maga ügyel rá.

Ebben a királyi kijelentésben két ígéretet találunk. Az elsõ, hogy „velem maradhatnak". Krisztus a maga hajlékába viszi a hûségeseket, palotájában lakhatnak, társai lehetnek és örömét leli társaságukban. Csak legyünk hûek az Úrhoz, és Õ kinyilatkoztatja magát nekünk. Ha hûségünknek nagy ára van, a jutalmunk még nagyobb lesz, minél dühösebben támadnak ellenünk az emberek, annál nagyobb örömmel fogad be az Úr.

A második ígéret azt mondja: „szolgálhat engem". Krisztusa maga dicsõségének szolgálatába állítja azokat, akik megvetik a csalárdságot, hûségesek hozzá, Igéjéhez és keresztjéhez. Mint Õfelségének megbecsült szolgái, Krisztus királyi kíséretéhe tartozhatnak. Hûségük jutalma, hogy Istennel szoros közösségben, gyümölcsözõ életet élhetnek.

Uram, tégy engem hûségessé, hogy Veled maradhassak és Téged szolgálhassalak!


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu