Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Gondot visel lépteinkre

"Híveinek lábát megõrzi" (1Sám 2,9).

Az út síkos, lábaink gyöngék, de az Úr megõrzi lépteinket. Ha engedelmes hittel átadjuk magunkat neki, és az Övéi leszünk, Õ maga fog vigyázni reánk. Nemcsak angyalainak parancsol, hogy õrizzenek, hanem maga ügyel lépteinkre.

Megóvja lábunkat az eleséstõl, hogy be ne szennyezzük ruhánkat, kárt ne valljunk lelkünkben, és ne adjunk okot az ellenségnek a gyalázkodásra.

Megóvja lábunkat a tévelygéstõl, hogy ne kövessük a tévtanítást, ostobaságot vagy a világ útját.

Megóvja lábunkat, hogy meg ne dagadjon a fáradságtól, fel ne horzsolódjék a hosszú és rögös úton.

Megóvja lábunkat a sebesüléstõl: cipõnk rézbõl és vasból lesz, ha kard élén vagy mérgeskígyókon taposunk is, hogy meg ne sérüljünk, se mérgezést ne szenvedjünk.

Kiszabadítja lábunkat a tõrbõl, hogy rosszakaratú és hatalmas ellenségünk csalárdsága be ne fonjon bennünket.

Ilyen ígéret birtokában fussuk meg pályánkat fáradság nélkül, és járjunk félelem nélkül. Az, aki oltalmazza lábunkat, hatalmas erõvel teszi azt.


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu