Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Az áldás feltétele

„Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bõségesen áldást árasztok rátok" (Mal 3,10).

Sokan úgy olvassák ezt az ígéretet, hogy nem veszik észre a megígért áldás feltételét. Nem számíthatunk rá, hogy megnyíljék az ég és áradjon az áldás, amíg nem adjuk meg azt, ami Istennek és az Õ ügyének jár. Minden szent célra jutna bõségesen pénz, ha minden hitvalló keresztyén befizetné a maga részét.

Sokan azért szegények, mert meglopják Istent. Számos gyülekezet azért küszködik hiába a Szent Szellem vezetéséért, mert engedi, hogy a gyülekezet vezetõi szükséget lássanak. Ha nem gondoskodunk Isten szolgáinak evilági szükségleteirõl, ne csodálkozzunk, ha szegényes a szolgálatuk által nyert szellemi eledel. Amikor a missziói vállalkozások koldusszegények, és üres pénztárak hátráltatják az Úrért való munkát, miként várhatjuk a megtértek seregét?

Gondolkozz csak! Mit is adtam az utóbbi idõben? Nem voltam szûkmarkú Istenemmel szemben? Fösvény a Megváltóm iránt? Ez tûrhetetlen! Adjuk oda az Úrnak a tizedet, ami Õt megilleti: a szegények segítésére, Isten ügye támogatására, és akkor meglátjuk majd, hogy az Õ ereje és áldása bõségesen szétárad köztünk.


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu