Pályázat


Bölcsőde létesítése Újfehértón

Az Újfehértói Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) 2012 óta működtet nevelési-
oktatási intézményt a településen. Tevékenységét – a helyi igényekre alapozva – bővíteni tervezi
bölcsődei ellátással, amely  keretében új bölcsőde funkciót ellátó épület építését terveztük, Újfehértó,
Debreceni út 202. alatt található jelenleg üres építési terven. A tervezett fejlesztés eredményeként
református egyházi fenntartású 28 új bölcsődei férőhely jön létre Újfehértó déli területén elhelyezkedő
kertvárosban. 1259 m 2 alapterületű telken lévő épület elbontásra kerül – mivel az épület nem alkalmas
bölcsődei ellátásra és új akadálymentes épületet építünk. Az új épület beltéri alapterülete 248,32 m 2 , a
kültéri helységek pedig 67,26 m 2 alapterületűek, amelyek egy 1259 m 2 . A telekméretnek köszönhetően
a kertben kerti játékok kerülnek elhelyezésre a kicsik szabadlevegős foglalkozásainak megtartása
érdekében. Az épület a tervezettek szerint 2024.05.15-re fejeződik be.

A projektterv Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv A – Demográfia és köznevelés komponense
keretében a Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére és a
szülők foglalkoztatási esélyeinek növelésére reformhoz kapcsolódik, ezen belül is az új,
energiahatékony épületek építése célkitűzéshez.

A fentieknek megfelelően a HET „Új bölcsődei férőhelyek létrehozása” 2024-es mérföldkövénél
országosan tervezett 3300 db célértékből az Egyházközség 28 db-ot teljesít.

A fejlesztés alapvető céljai a hiányosságok és nehézségek csökkentése érdekében:

-A településen fellelhető férőhely hiány csökkentése a bölcsődei ellátás területén 28 új
bölcsődei férőhely létrehozásával.
-Kisgyermekes édesanyák segítése a munkaerőpiaci hátrányai csökkentésében, amelyek a
kisgyermekelhelyezési nehézségekből adódnak.
-A településen elérhető bölcsődei szolgáltatás lokációjának javítása – kertvárosban élők
részére a kertvárosban legyen lehetőség a gyermekek elhelyezésére.
-Olyan bölcsődei szolgáltatás biztosítása, amely biztosítja a családok számára a megerősített
intézményi és szociális hálót, az egyéni élethelyzetre szabott segítségnyújtás lehetőségét,
továbbá megteremti a munka és a családi élet összehangolásának lehetőségét.

A  tervezett szolgáltatás, a bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermekek és közvetett módon a
kisgyermeket nevelő családok állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák
azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és
kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak
annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció
szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő
prevenciós tevékenységet folytasson.

Minőséget mérő, nem számszerűsíthető eredmények bemutatása:

1. egészséges, motiváló környezet megteremtése, a családok számára a munkavállalás és a
családi élet összehangolása tekintetében
2. zsúfoltság csökkentése a nevelés terén
3. a magas mozgásigényű gyermekek számára a terület nagysága és tervezett kialakítása
megfelelő környezetet biztosít a mindennapi aktív mozgásfejlesztésben
4. a gyermekek mindennapjaiban fontos a nyugodt környezet biztosítása a teljes bölcsődei
ellátás alatt – a városrészben lakó gyermekek fogadása már kisgyermekkorban lehetőséget
biztosít a kisközöségek kialakítására

A fenti célok és eredmények hozzájárulnak ahhoz, hogy Újfehértó korszerűbb, gazdaságilag aktívabb
lakossággal rendelkező, amelyen keresztül jobb életminőséget biztosító településsé váljon. Az
alábbiakban számba vesszük azokat a gazdasági és társadalmi hatásokat, amelyek a projekt
eredményeként várhatóak.

A projekt közvetlen és közvetett gazdasági, társadalmi hatásai:

– A településen több kisgyermekes család nő tagjai válhatnak gazdaságilag aktívvá, ezáltal a
térségben lévő munkaerőhiány csökken, a családok anyagi stabilitása pedig növekszik.
-A település az elérhető bölcsődei férőhelyszám növekedése által vonzóbbá válhat a
kisgyermekes családok számára, amely csökkenti az elvándorlás valószínűségét és a település
elöregedését.
-A növekvő bölcsődei férőhelyszám növelheti a fiatalok gyermekvállalási hajlandóságát, mivel
csökkenti az anyagi kockázatok okozta szorongást.
-A református egyházi fenntartás biztosítja a helyben lévő református családokat arról, hogy
gyermekük kisgyermekkortól is református szellemben nevelkedhet a szociális ellátórendszer
keretein belül, hiszen a fejlesztés eredményeként már az óvodai és az általános iskolai
nevelés mellett a szülők bölcsődébe is református fenntartású intézményben helyezhetik el
gyermekeiket napközben.
– A kertvárosi lokáció erősíti a helyi kisgyermekes családok közötti kisközösségek formálódását.