Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj

„Azt a szõlõvesszõt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen" (Jn 15,2).

Drága ígéret ez annak, aki minden erejével gyümölcstermõ életet akar élni. Pedig mintha nem is lenne olyan biztató ígéret ez. Valóban szükséges a gyümölcsöt termõ vesszõt is nyesegetni? Le kell metszeni még a legjobb és leghasznosabb emberekbõl is? Kétségkívül így van ez, hiszen az Úr gyakran tisztogat valamilyen próbatétellel vagy szenvedés által. Ebben az életben nem a gonoszok, hanem a jók osztályrésze a szenvedés. Mindezért azonban bõséges kárpótlás lesz a jutalmuk. Ha ezáltal sok gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak, akkor viseljük el alázattal metszegetését, és ne bánjuk elveszni azt, amit Õ lenyes az életünkbõl.

Sokszor azonban nem is szenvedéssel, hanem egyedül Igéjével tisztogat bennünket az Úr, és ez elveszi Igénk azon élét, amely elsõre talán nem látszott olyan biztatónak. Az Ige tisztábbá és gyümölcsözõbbé tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermésre rendelt bennünket, addig munkálkodik bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt hozunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendezzünk? A gyümölcstermõ élet lehetõsége vigasztalóbb számunkra, mintha gazdagságot, egészséget vagy földi dicsõséget ígérne nekünk.

Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, és add, hogy bõségesen teremjek gyümölcsöt a Te dicsõségedre!


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu