Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Örömmel várhatjuk õt

„Krisztus... másodszor majd a bûn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják õt üdvösségükre" (Zsid 9,28b).

Ez a mi reménységünk. Õ, aki egyszer már eljött, „hogy sokak bûnét elvegye" (28a), újra megjelenik az emberek elõtt. Ez már önmagában boldog reménység. Második eljövetelének van azonban néhány sajátos jegye, amely különösen dicsõségessé teszi majd azt.

Akkorra Urunk a bûnnel már végleg leszámolt. Olyan hatásosan eltörölte népe bûnét, amikor elszenvedte érte a büntetést, hogy második eljövetelekor a bûnnel már nem lesz semmi dolga. Nem mutat be több bûnért való áldozatot, mert a bûn akkorra már véglegesen elveszti hatalmát.

Akkor népe üdvözítésére fog megjelenni. Akkor tökéletes és mindörökre szóló üdvösséget hoz népének, amely örvendezhet az üdvösség teljességének. Nem azért jön, hogy bûneink következményeit hordozza, hanem hogy learassa engedelmessége gyümölcseit; már nem azért jön, hogy megmentsen a kárhozattól, hanem hogy a tökéletes üdvösségben részesítsen bennünket.

De csak az Õt váróknak jelenik meg így. Azok, akiknek a szemét elvakította a bûn, nem így fogják Õt látni. Számukra Krisztus félelmetes bíró lesz, senki más. A sorrend tehát ez: elõször fel kell tekintenünk Krisztusra, és be kell fogadnunk Õt, azután örömmel várhatjuk visszajövetelét. Így jelent mindkét eljövetele életet a számunkra.


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu