Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Isten kipótolja a veszteséget

„Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska" (Jóel 2,25).

Igen, kárpótlást kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bõségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévõ éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy az kárpótol bennünket a megtérésünk elõtti évekért, amelyeket alázatos bûnbánattal elsiratunk.

A visszaesés, világiasság, langymelegség sáskáit most már rettenetes csapásnak tekintjük. Bárcsak soha többé ne közelítenének hozzánk! Minthogy az irgalmas Úr elvette rólunk õket, telve vagyunk buzgalonunal, hogy neki szolgáljunk. Áldott legyen az Õ neve, aki olyan bõven adta kegyelmét szellemünkbe, hogy a korábbi „sáskaette" korszak nyomai is eltûntek. Gazdag kegyelme által múltbeli keserves tapasztalatainkat most már arra használhatjuk fel, hogy másokat inteni és óvni tudjunk. Egyre inkább gyökeret ver bennünk az alázat, a gyermeki bizalom és a bûnbánó szellem, mert él bennünk korábbi csõdjeink emléke. Ha így egyre buzgóbbak, éberebbek és szelídebbek leszünk, korábbi veszteségeink tulajdonképpen nyereségünkre szolgálnak. Az eltékozolt éveket a szeretet csodája által pótolhatjuk. Túlságosan szépnek látszik mindez? Higgyünk benne, éljünk érte, és akkor megtapasztaljuk. Péter is sokkal buzgóbb és hasznosabb lett, miután felismert gyöngesége megtörte elbizakodottságát.

Urunk, erre segíts bennünket kegyelmeddel!


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu