Napi áhitat


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

Aki igazán hisz, egyre jobban fog hinni

„Mert akinek van, annak adatik, és az bõvölködik" (Mt 13,12).

Akit az Úr elárasztott kegyelmével, annak még többet akar adni. Már egy kicsiny hit is olyan, mint a fészekbe tett tojás; még több hit jön hozzá. De ez a hit ne legyen színlelt hit, hanem valóságos gyümölcsöket termõ hit legyen, ne csupán szép beszéd. Mert egy napon elvétetik tõlünk a bizonyságtétel, ha az csak üres beszéd volt. Az ítéletet éppolyan komolyan kell vennünk, mint az ígéretet.

Áldott az Úr, aki folyamatosan árasztja ránk kegyelmét, még az is bõvölködhet majd, akinek most még csak kicsi, de valóságos hite van. Bárcsak így bõvölködhetnénk! A kegyelemben való bõvölködés olyan dolog, amire érdemes törekedni. Jó, ha az ember bõvölködik a tudásban, de még jobb, ha a szeretetben bõvölködik. Jó, ha igyekszünk hasznosak lenni Isten szolgálatára, de még jobb, ha az Úrtól tudunk mindent hittel elkérni, még a szolgálatra való alkalmasságot is.

Uram, Te adtad belém a bûn felismerését, kérlek, mélyítsd el bennem a gonosz iránti gyûlöletet. Te ébreszfetted a Krisztusban való hitet, mélyítsd el azt teljes bizonyossággá. Te ébresztetted bennem az irántad való szeretetet, tedd azt teljes odaadássá!


A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu