Vakációs gyermekbibliahét 2012,2013


Negyedik alkalommal rendeztük meg a vakációs gyermek bibliahetet Újfehértón.


Újfehértón immár 4. alkalommal került megrendezésre a Vakációs gyermek-bibliahét a református egyház szervezésében. A lelkes hitoktatók, gyermekmunkások és gyülekezeti önkéntesek a református lelkész, Baracsi István és felesége vezetésével már hetekkel előtte elkezdték a készülődést. Most is a Titusz Hitéleti Alapítvány által kidolgozott anyagot dolgoztuk fel, melynek idei témája az ószövetségi Jónás könyve volt. Ez a prófétai könyv gazdag üzenetet tartogatott mind a felnőttek, mind a résztvevő mintegy 150 gyerek számára. Rendkívül tanulságos volt végig követni az engedetlen próféta útját, s közben a szívekig hatolt a mély mondanivaló: az Úr ma is szól mindenkihez, az engedetlenséget nem hagyja figyelmen kívül, a hittel elmondott imákat meghallgatja, a megbánt és elsiratott bűnöket megbocsátja, irgalma és szeretete pedig végtelen. Az alkalmak minden délután 14 órakor a templomban kezdődtek. Itt gitár vagy orgonaszó kíséretében az óvodások, a kisiskolások és a nagy diákok együtt dicsérték Istent. A közös imádkozást és éneklést az aznapi bibliai történet felolvasása követte. A „tiszteletes bácsi” néhány gondolatébresztő mondata után a gyerekek három csoportban hallgatták meg a korosztályuknak megfelelően előadott történetet: az óvodások számára a lelkészi hivatal termeiben, a kisiskolásoknak a templom melletti udvar épületeiben, a nagyobbaknak pedig a templomban elevenedett meg Jónás kora. A gyermekmunkások igen változatos eszközökkel adták elő a történetet: előkerültek a bábok, a korabeli Ninivét ábrázoló képek, felrémlett a félelmetes Asszír Birodalom kora, s még az is előfordult, hogy maga Jónás állt a gyerekek elé a korhű öltözetet magára öltő hitoktató alakjában. A történetmondást érdekes elfoglaltságok követték: a kiscsoportos foglalkozásokon mindenki jeleskedhetett a feladatlapok megoldásában, a barkácsolásban, az ügyességi és sportjátékokban. Mikor már mindenki kellően elfáradt, érkezett a finom és változatos uzsonna, amit a gyülekezet tettre kész asszonyai készítettek, valamint szülők ajánlottak fel. Minden nap a templomban zárult, ahol a három korcsoport ismét együtt lehetett. Az események összefoglalásaként a „pap bácsi” furfangos kérdéseket tett fel, így hamar kiderült, hogy a gyerekek mennyire figyeltek oda az aznap hallottakra. A legügyesebbek a jó válaszokért jutalmat kaptak. Egyházközségünk új beosztott lelkészei, Bakó Éva és Bakó László is segítette a tiszteletes úr munkáját. A nagyobbak a bibliai történet felvezetéseként két alkalommal is dramatizált történetet adtak elő a hozzáértő pedagógusok segítségével, ezek mindenki tetszését elnyerték. A tábor legfiatalabb tagja az alig kéthónapos Sárika volt, a legidősebb korosztályt pedig néhány középiskolás képviselte. Külön öröm volt, hogy az egyház által átvett általános iskola diákjai közül is szép számmal megjelentek az alkalmakon. Az ő eljutásukat lelkes pedagógusok segítették. Az önkormányzat jóvoltából a hét közepén a nagyobbak vízi élményeket is szerezhettek a helyi uszodában. Ez alatt az idő alatt a kisebbek sem „úszták meg szárazon”: a templomban egy nagy edényből horgászhatták ki a kérdéseket, s a jó válaszokért kedves ajándékokat kaptak. A táborzáró napon a foglalkozások után közös filmnézés következett: a bibliai történetet hűen feldolgozó rajzfilmet néztük meg. A tábortűz körül felcsendültek a jól ismert gyermek-és ifjúsági énekek, s ki-ki megtömhette pocakját a finom slambuccal és a friss dinnyével. Szombaton 3 autóbusszal indultunk kirándulni a „kálvinista Rómába”, aminek finanszírozásába az egyházmegye is besegített. Debrecenben először a felújított Nagytemplomot néztük meg, majd az ősi Kollégium ódon könyvtárára és hangulatos kiállításaira csodálkozhattunk rá. Mindenkinek tetszett az Oratóriumban levetített kisfilm, ami a régi diákok életét mutatta be. Végül az Ötholdas pagony játszóterén kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra legjobb és legvidámabb elfoglaltságot. A hét zárásaként a vasárnapi istentisztelet keretében a gyermekek szolgálatában gyönyörködhetett a gyülekezet. Az óvodások és kisiskolások mutogatós énekekkel szereztek az Úr számára dicsőséget, valamint Pintér Béla: Új szív című dalára adtak elő látványos és lendületes koreográfiát. A nagyok érdekes drámajátékkal elevenítették fel Jónás teljes történetét. S hogy mire jó egy ilyen tábor? Főként arra, hogy gyermekeink igazi értékekkel gazdagodjanak,s tudják meg azt, hogy a gondviselő Istenhez bármikor fordulhatnak. Számomra a legmeghatóbb pillanatok azok voltak, amikor a kiscsoportos foglalkozásokon a gyermeki szívek és szájak megnyíltak, s fennhangon adtak hálát Istennek. Köszönet a sok szorgos segítőnek, a bőkezű adományozóknak, de legfőképpen a Mennyei Atyának! Reménység szerint jövőre is lesz ilyen táborunk, s az Úr ad erőt, hogy továbbra is vessük az ige magvakat el nem feledve, hogy a növekedést Ő adja!
 Karsainé Incze Gizella, hitoktató

 

Nyári bibliatábor Újfehértón


Idén ötödik alkalommal rendeztük meg Újfehértón a gyermekek nyári vakációs bibliahetét. Hétfőtől szombatig, napról-napra gyűltek össze óvodásoktól középiskolás korig a fiatalok szerte a városból. Mintegy 130 gyerek találkozott minden nap a templomban, ahol közös énekléssel indítottunk az alkalmakat. Minden nap veled leszek… szólt a hét választott éneke. Mint sok gyülekezetben mi is a Titusz Alapítvány gyermekevangelizációs anyagát használtuk. A hét során együtt építkeztünk a bibliai történetek segítségével. Napról napra épült az egyik gyülekezeti tagunk, hitoktatónk által festett ház. Három csoportban hallották a gyerekek a történeteket. Az óvodások a gyülekezeti teremben, az elsősök és másodikosok a gyermek istentisztelet helyén, a többiek pedig a templomban. A felsősök ezt követően pedig feladatok segítségével, vagy kézműves foglalkozásokon mélyültek el a történetekben. Ezen kívül naponta változatos fejtörőket is lehetőségük volt megoldani, vagy ha kedvük tartotta ügyességi játékokon vehettek részt, és sorversenyekben mérhették össze képességeiket. A kisebbek korosztályra szabott foglalkozásokon vettek részt. Az óvodások sok játékkal, a nagyobbak pedig többek között már a vasárnapra készültek egy Pintér Béla számra előadott pantomimmal. A konfirmandus korosztály és az idősebbek pedig beszélgetésben gondolkoztak a napok témájáról. Napról napra volt egy kis csoport, akik dramatizált történetekkel készültek, közelebb hozni a bibliai üzenetet. A gyerekek számára minden bizonnyal a szombati nap jelentette a hét csúcspontját, amikor is az előző évektől eltérően, nem kirándulással, hanem otthon maradva telt a tábor utolsóelőtti napja. Birtokba vettük nem csak a parókiák udvarát, de az egész várost. Az udvarokon ugráló várak várták a kisebbeket, a nagyobbak a gyülekezeti teremben nézhették meg a Végtelen hit című filmet, és mindenkinek lehetősége nyílt városnéző kisvonaton körbejárni a települést. Két bogrács is megtelt, amivel jóllakhatott az élményektől megéhezett csapat. A hét vasárnap ünnepi istentisztelettel záródott. A templom megtelt a gyerekekkel és a hozzátartozókkal, akik mind kíváncsiak voltak, mi is történt a héten, és miről tanultak. Már hagyomány, hogy a héten több csoport is készül az istentiszteleti szolgálatra, ilyen volt az említett pantomim, és a drámások játéka, melyben Péter szabadulását adták elő a börtönből, és azt, hogy Rodé hogyan lepődött meg ezen a csodán. Így ünnepeltük meg, hogy ötödik éve rendezhettük meg Újfehértón a gyermekek napközis hittantáborát!