Új torony csúcsdíszek felhelyezése


Új csúcsdíszek az újfehértói református templom tornyán


toronygomb1

Ünnepi, szabadtéri hálaadó istentiszteletre gyűlt össze június 12-én az újfehértói református gyülekezet, iskolájának diákjaival és kicsi óvodásokkal együtt a református templom tornya alatt. Hálát adni az elkészült és a torony csúcsára felkerülő új toronydíszekért.

A toronydíszeket ez év március közepén a térségünk felett tomboló vihar megdöntötte, majd letörte, amelyek lezuhanva összetörtek.

Hosszas elkészítő munka után Ócsai Sándor ráckevei mester ajánlatát elfogadva készült el az új csillag, az új gömb, a tartószerkezet, a régi, de felújított kakas megtartásával.

toronygomb2A daruval történő felhelyezést megelőzően a 118. zsoltár olvasására, igemagyarázatra, imádságra csendesedett el az érdeklődő gyülekezet. Meghallgatva a jelképek bibliai jelentéséről szóló rövid igehirdetést, az utókor számára a gömbben dokumentumok lettek elhelyezve, majd énekszóval kísértük útjára a mesterrel együtt felemelkedő díszeket.

A látványos, igen örömteli, történelmi pillanatnak hálás tekintetek voltak tanúi. Hálásak vagyunk, hogy a település legmagasabb pontján az a csillag lehet, amely jelképesen rámutat arra a betlehemi csillagra, amely a bölcseket, nemcsak Jeruzsálembe, majd Betlehembe, hanem egyenesen Krisztushoz vezette. Hadd hordozza a mi templomunk csillaga is a Krisztushoz való vezetés szép értelmét. Az a csillag, amelyet nem lehet nem észrevenni.

Égre mutató jelként hirdesse Megváltónk fényét, aki azt mondta magáról „Én vagyok a világ világossága!”.

Soli Deo Glória